Patenten

Heb je een nieuw product gemaakt of een nieuwe aanpak bedacht om iets te produceren? Dan mag je alleen als uitvinder het product exploiteren. In Nederland is dat geregeld in de Rijksoctrooiwet. De vuistregels op deze pagina geven uitleg over wat er wordt verstaan onder het octrooi-, ofwel patentrecht. In deze vuistregels spreken we enkel van het patentrecht aangezien er geen onderscheid is met het octrooirecht behalve in de naam.

Hoe vraag je een octrooi of patent aan?

Als uitvinder is er sprake van intellectueel eigendom van de uitvinding. Je mag deze dan als enige op de markt brengen en exploiteren. Dat recht moet je vastleggen in een patent zodat je misbruik ervan voorkomt of het mogelijk maakt om een misbruiker een geldboete op te leggen. Als een patent wordt toegekend aan de uitvinder, heeft deze maximaal twintig jaar lang het alleenrecht. Dit recht is  overdraagbaar.

Je vraagt een patent aan bij het Octrooicentrum Nederland. Die registratie – een octrooibewijs - is van groot belang. Zonder die registratie heb je geen alleenrecht. De registratie is op nationaal en Europees niveau geregeld; een patent dat in Nederland geregistreerd is geldt vaak ook binnen de Benelux, maar niet in bijvoorbeeld Aziatische landen. Het is belangrijk dat je dit goed uitzoekt (of laat uitzoeken) als je van plan bent om een product ook internationaal op de markt te brengen. Voor meer informatie hierover zie Voor welke landen aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat gebeurt er bij inbreuk op je octrooirecht?

Als je vindt dat iemand het alleenrecht op je patent heeft geschonden kun je een schadevergoeding eisen. Daarvan moet je eerste de persoon of instantie die de inbreuk heeft gepleegd op de hoogte stellen. Hiervoor laat je een deurwaarder een zogenaamde ‘desbewustzijnsverklaring’ opstellen en overhandigen aan deze persoon of instantie. Het Octrooicentrum Nederland kan je verder informeren over de te volgen procedure voor als je iemand juridisch aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze vuistregels nog vragen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van het Auteursrechten informatiepunt (AIP) van je instelling.

 

Download deze vuistregels in PDF
Vuistregels patenten
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 53 KB)
Download this quick reference guide in PDF
Quick reference guide on patent law
Downloaden Engels, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 35 KB)