Repositories

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over auteursrechten wat betreft afspraken met werkgever en uitgever voor opname van een werk in een digitale repository. 

Mag ik mijn artikel in de repository van de instelling opnemen?

Dat hangt helemaal af van de mogelijkheden die geboden worden door de auteursrechthebbende.

Het opnemen van een publicatie in een repository is een vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging, en dat recht is voorbehouden aan de rechthebbende. Veel zal afhangen van de gebruiksvoorwaarden die de auteursrechthebbende biedt aan de eigenlijke auteur(s) of aan de licentievoorwaarden waaronder gepubliceerd is.

Voor (co-)auteurs bij universiteiten geldt dat, vanwege het Taverne-amendement, het werk – mits gedeeltelijk gefinancierd met publieke middelen – na zes maanden openbaar mag worden geplaatst, bijvoorbeeld in het repository van de instelling.

Meer informatie

SHERPARoMEO

Mag ik zonder toestemming van een uitgever een al eerder gepubliceerd werk online plaatsen via een repository?

Dat hangt helemaal af van de mogelijkheden die geboden worden door de auteursrechthebbende.

Het opnemen van een publicatie in een repository is een vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging, en dat recht is voorbehouden aan de rechthebbende. Veel zal afhangen van de gebruiksvoorwaarden die de auteursrechthebbende biedt aan de eigenlijke auteur(s) of aan de licentievoorwaarden waaronder gepubliceerd is.

Meer informatie

SHERPARoMEO

Mag de bibliotheek het door mij gemaakte onderwijsmateriaal zonder mijn toestemming opnemen in haar (digitale) collecties?

Diegene die het auteursrecht bezit moet hiervoor toestemming geven.

Het auteursrecht op het onderwijsmateriaal ligt bij de werkgever (de hogeschool / universiteit) als het onderwijsmateriaal betreft dat is gemaakt in dienst van de hogeschool / universiteit. De werkgever zal in dat geval moeten aangeven hoe zij hiermee wil omgaan. Dit kan per werkgever verschillen.

Meer informatie

SHERPARoMEO

Mag mijn scriptie in de repository van de instelling worden opgenomen?

Dit mag alleen met jouw toestemming.

De meeste instellingen vragen je met een Toestemmingsformulier voor opname HBO Kennisbank. Als je een overeenkomst met je stagebedrijf hebt gesloten, waarin opgenomen is dat je scriptie niet openbaar mag worden gemaakt of verder mag worden verspreid, mag je scriptie wel worden opgenomen in de repository, maar niet openbaar gemaakt worden. Dan zijn alleen je naam en de titel van je scriptie beschikbaar. Het opnemen van een publicatie in de repository van de instelling is een vorm van verveelvoudiging en dat recht is voorbehouden aan de auteursrechthebbende(n), en dat ben jij.

Meer informatie

SHERPARoMEO

Mag de bibliotheek mijn scriptie opnemen in de repository zonder mijn toestemming?

Nee, voor opname van artikelen in de repository van de instelling is toestemming van de auteur nodig of van zijn uitgever als hij deze rechten heeft overgedragen.

Hiervoor kan de instelling gebruik maken van het voorbeeld Toestemmingsformulier opname HBO Kennisbank.

Mag de bibliotheek preprints opslaan in een repository?

Nee, voor opname van preprints in de repository van de instelling is toestemming van de auteur nodig.

Kan ik nog wel publiceren wanneer ik mijn werk plaats in een institutional repository?

Door plaatsing in een repository gaat het auteursrecht op de publicatie niet verloren. Het valt daarmee niet automatisch in het 'publiek domein'.

Derden die de publicatie willen gebruiken, moeten toestemming vragen, tenzij zij deze gebruiken onder een van de in de Auteurswet toegestane uitzonderingen, (bijvoorbeeld citeren of kopiëren voor eigen gebruik) of tenzij de publicatie onder bepaalde licentievoorwaarden is te gebruiken.

Meer informatie

SHERPARoMEO

Mijn instelling wil mijn scriptie in de repository plaatsen. Wat zijn mijn rechten?

Door plaatsing in een repository gaat je auteursrecht op je werk niet verloren; en het valt niet automatisch in het 'publiek domein'.

Derden die jouw werk willen gebruiken, moeten toestemming vragen aan jou, tenzij zij jouw werk gebruiken onder een van de in de Auteurswet toegestane uitzonderingen, bijvoorbeeld citeren of kopiëren voor eigen gebruik. Veel hogescholen vragen of je het Toestemmingsformulier opname HBO Kennisbank wilt ondertekenen.