Modelcontracten

De door SURF gepubliceerde modelovereenkomsten zijn bedoeld als voorbeeld en worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Hoewel SURF de inhoud van de documenten met zorgvuldigheid vaststelt, kunt u geen rechten ontlenen aan deze documenten. Raadpleeg altijd een jurist als u gebruik wil maken van een modelovereenkomst zodat deze kan beoordelen of de overeenkomst geschikt is voor uw situatie. SURF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van een modelovereenkomst.

Modelcontract
Licentie tot deponeren in digitale repository
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 80 KB)
Modelcontract
Licentie tot publiceren
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 109 KB)
Modelcontract
Licentie tot publiceren Hogeschool
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 120 KB)
Formulier
Toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling afstudeerscriptie in een digitale kennisbank
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 49 KB)
Voorbeeld
Voorbeeldbrief om namens auteur toestemming te vragen aan uitgever voor opname van publicatie in repository
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 59 KB)
Voorbeeld
Voorbeeldtekst Algemene Onderwijs en Examen Regeling (OER) digitale inleververplichting afstudeerscriptie
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 53 KB)
Checklist
Waar je rekening mee kunt houden wat betreft publiceren en auteursrecht
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 226 KB)