Van wie is het onderwijsmateriaal dat ik als docent gemaakt heb?

Iedere docent met een arbeidsoverkomst met een hbo instelling volgt de regels zoals vastgelegd in de auteurswet en in de cao-hbo. Artikel 7 van de Auteurswet en artikel E-7 van de cao-hbo zijn duidelijk: De rechten komen toe aan de werkgever indien dit materiaal is gemaakt bij de uitoefening van de onderwijstaken, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

Meer informatie 

Auteurswet
Cao-hbo  

Heb je nog verbeterpunten?
Laatste wijziging op 16 jun 2016