Mijn instelling wil mijn scriptie in de repository plaatsen. Wat zijn mijn rechten?

Door plaatsing in een repository gaat je auteursrecht op je werk niet verloren; en het valt niet automatisch in het 'publiek domein'.

Derden die jouw werk willen gebruiken, moeten toestemming vragen aan jou, tenzij zij jouw werk gebruiken onder een van de in de Auteurswet toegestane uitzonderingen, bijvoorbeeld citeren of kopiëren voor eigen gebruik. Veel hogescholen vragen of je het ‘Toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling afstudeerscriptie in een digitale kennisbank’ wilt ondertekenen. 

Meer informatie

Voorbeeld toestemmingsformulier tot opname en beschikbaarstelling afstudeerscriptie in een digitale kennisbank

Heb je nog verbeterpunten?
Laatste wijziging op 16 jun 2016