Mag de bibliotheek een artikel van een derde uitlenen?

Ja, mits het gaat om een papieren artikel, het uitlenen beperkt is in tijd en de bibliotheek daarmee geen 'winst' maakt.

Uitleen wordt weliswaar aangemerkt als een vorm van openbaarmaking, maar een gedrukt artikel mag toch worden uitgeleend door een bibliotheek. Uitleen wordt gedefinieerd als 'het voor beperkte tijd en zonder (in)direct economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter beschikking stellen door een voor het publiek toegankelijke instelling'. Er is geen sprake van inbreuk indien aan de rechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn vrijgesteld van het betalen van leengeld. Het online leveren van een elektronisch artikel valt niet onder uitleen en is derhalve niet toegestaan.

 

 

 

Heb je nog verbeterpunten?
Laatste wijziging op 16 jun 2016