Modelcontracten, checklists en andere documenten

De door SURF gepubliceerde modelovereenkomsten zijn bedoeld als voorbeeld en worden voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld.

Hoewel SURF de inhoud van de documenten met zorgvuldigheid vaststelt, kunt u geen rechten ontlenen aan deze documenten. Raadpleeg altijd een jurist als u gebruik wil maken van een modelovereenkomst zodat deze kan beoordelen of de overeenkomst geschikt is voor uw situatie. SURF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van een modelovereenkomst.
 

Laatste wijziging op 29 nov 2018