Technische voorzieningen

Het is mogelijk dat een werk beschermd is door bepaalde technische voorzieningen. Voorbeelden van technologische voorzieningen zijn wachtwoorden, encryptie, een paywall of een kopieerbeveiliging.

De Auteurswet omschrijft technische voorzieningen als technologie die handelingen beperkt of voorkomt waarvoor de auteursrechthebbende geen toestemming heeft gegeven.
Degene die dergelijke technische voorzieningen omzeilt of kraakt en dat weet (of behoort te weten) handelt in strijd met de Auteurswet. We hebben dan te maken met piraterij of schending van auteursrechten.