Scripties en (afstudeer)producten

In deze vuistregels geven we je uitleg over de belangrijkste auteursrechtelijke kwesties waarmee je te maken kunt krijgen tijdens het schrijven van je scriptie of het maken van een ander (afstudeer)product. Andere (afstudeer)producten zijn bijvoorbeeld broncodes voor software, bouwtekeningen, designproducten, films, dansvoorstellingen etc. De regels die in deze vuistregels worden benoemd gelden niet alleen voor producten die je maakt voor je afstuderen, maar voor alles wat je gedurende je studie schrijft of maakt.

Als maker heb je meestal het auteursrecht

Wanneer je een scriptie of ander (afstudeer)product maakt, ben je de maker en heb je dus het auteursrecht, tenzij anders afgesproken is. Om je werk auteursrechtelijk te beschermen hoef je zelf niets te doen. Maak je een soortgelijk werk samen met anderen? Dan heeft iedereen dit recht gezamenlijk.

Naast het auteursrecht kun je tijdens het maken van een werk ook te maken krijgen met rechten van anderen. Bijvoorbeeld wanneer je teksten of afbeeldingen in je afstudeerproduct gebruikt die door anderen gemaakt zijn.

Maar wat als je je werk openbaar wilt maken?

In principe besluit je als maker of je jouw werk wel of niet openbaar wilt maken. Heb je stage gelopen tijdens het schrijven van je scriptie? Dan is het verstandig om met het stagebedrijf duidelijke afspraken te maken over het publiceren, verspreiden en hergebruik van je scriptie. Je blijft de auteursrechthebbende, maar het is van belang om rekening te houden met de wensen van degenen met wie je hebt samengewerkt. Dit geldt ook wanneer je je scriptie of werk samen met anderen hebt geschreven of gemaakt. Zorg dat je hierover met elkaar duidelijke afspraken maakt: zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Publiceren via de HBO Kennisbank

Als je je afstudeerwerk openbaar wilt maken kan dit onder andere via de HBO Kennisbank. In de HBO Kennisbank vind je meer dan 50.000 scripties, artikelen en andere publicaties van lectoren, docent-onderzoekers en medestudenten van hogescholen. Neem contact op met de bibliotheek van jouw hogeschool. Zij kunnen je vertellen hoe je je eigen werk kunt uploaden en beschikbaar maken via dit portaal.

Wat als je opleiding je werk openbaar wil maken?

Bijna alle Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben een repository of een archief. Hierin kun je je (afstudeer)werk deponeren en openbaar maken. Wanneer je dit doet word je scriptie wereldwijd zichtbaar, bijvoorbeeld via Google Scholar. Het beleid hiervoor verschilt per instelling: faculteiten kunnen ook een geheel eigen procedure toepassen.

Benieuwd hoe jouw instelling hiermee omgaat? Je kunt met je vragen terecht bij de promotor of het Auteursrechten Informatiepunt van je instelling.

Waar je nog meer op moet letten

Wil je jouw scriptie of werk openbaar maken? Zorg dan dat je terughoudend bent met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. Denk aan vermelden van volledige namen, telefoonnummers of e-mailadressen, van jezelf en van anderen. Verstandig is om dit soort gegevens geheel weg te laten in de versie die je openbaar wilt maken. Houd hierbij ook rekening met de persoonlijke gegevens van geïnterviewden en bedrijfsgegevens.

Voor meer informatie zie de Vuistregels AVG.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze vuistregels nog vragen? Neem dan contact op met een van de medewerkers van het Auteursrechten informatiepunt (AIP) van je instelling.

Download deze vuistregels in PDF
Vuistregels scripties en (afstudeer)producten
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 58 KB)
Download this quick reference guide in PDF
Quick reference guide for theses and (graduation) products
Downloaden Engels, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 36 KB)