mbo's

De informatie op Auteursrechten.nl is voornamelijk gebaseerd op voorbeelden vanuit het hoger onderwijs. Voor het mbo gelden soms andere regels.

Voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaat Kennisnet. Op de site van Kennisnet worden in de sectie Vraag en Antwoord verschillende vragen op het gebied van auteursrecht in het onderwijs behandeld. Daarnaast vind je op de Aanpak IBP een begrippenlijst, vuistregels en informatie over verschillende auteursrechtelijke kwesties zoals het gebruik van afbeeldingen en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van werk van anderen.