Werkgroep APA

De APA-richtlijnen uitgelegd is samengesteld door de Werkgroep APA

Arjan Doolaar, voorzitter
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Jurgen Mollema, co-voorzitter
Hogeschool Utrecht

Nathalie van den Eerenbeemt
Fontys Hogescholen

Annelies Kuijten
Avans Hogeschool

Alie Mud
NHL Stenden Hogeschool

Elleke Schouwenaar (tot augustus 2018)
Hanzehogeschool Groningen

Roelie Tijmstra (tot mei 2020)
Hogeschool Utrecht

Marij Tummers
Saxion Hogescholen

Rensje Wicherson
Hogeschool Windesheim

Ans Wijnroks (tot december 2018)
Zuyd Hogeschool

Philip Willems
Zuyd Hogeschool