Disclaimer

SURF stelt de op deze website getoonde informatie met zorg samen, SURF kan desondanks niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist of compleet is. De getoonde informatie kan niet beschouwd worden als juridisch advies.

Geen garanties

Ook kan SURF niet garanderen dat het gebruik van de informatie leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor bepaalde doeleinden. Wij raden je aan om contracten voor gebruik altijd te laten controleren door een deskundige.

Geen aansprakelijkheid

SURF (en al haar werkmaatschappijen) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van (de informatie op) de website en/of uit het niet goed functioneren van de website.

Hyperlinks

De hyperlinks op deze website leiden naar websites van derden waar SURF geen zeggenschap over heeft. SURF staat daarom niet in voor de volledigheid en/of juistheid van de informatie op deze websites.

Wijzigingen

SURF kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen aan deze website. We zijn niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Mochten er naar aanleiding van de informatie op de website vragen ontstaan, dan kun je vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

Laatste wijziging op 21 okt 2015