Intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht betreft de rechtsgebieden auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht en industrieel eigendom.

Het auteursrecht wordt ondermeer geregeld in de Auteurswet, de Wet op de Naburige Rechten en de Databankenwet. Een bijzondere vorm van het auteursrecht is het muziekauteursrecht. Het auteurscontractenrecht is medio 2015 gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen hieruit zijn het recht op een billijke vergoeding, akte vereiste bij licentie en de bestsellerbepaling.

Onder industrieel eigendom vallen octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, tekeningen en modellenrecht, chipsrecht, topografierecht en kwekersrecht. Onder het merkenrecht valt bijvoorbeeld een merkinschrijving bij het BBIE te Den Haag. 

 

Laatste wijziging op 30 mei 2016