Creative Commons

Creative Commons (CC) is een organisatie die een aantal auteursrechtlicenties heeft ontwikkeld, waarmee een maker anderen vooraf en zonder te betalen toestemming kan geven om zijn werk te hergebruiken, zowel kopiëren als openbaar maken.

Creative Commons-licenties worden opgebouwd rond vier bouwstenen. Deze bouwstenen stellen vier gebruiksvoorwaarden voor die gecombineerd kunnen worden tot zes verschillende licenties. De vier bouwstenen zijn:

•    Er moet naamsvermelding plaatsvinden

•    Alleen niet-commercieel hergebruik wordt toegestaan

•    Bewerkingen maken mag

•    Een bewerking moet onder dezelfde CC-licentie worden uitgebracht als het originele werk (gelijk delen), deze licentie bevordert de toename van het gebruik van CC-licenties

De naamsvermelding voorwaarde is een verplicht onderdeel van elke licentie. De licenties kunnen onderling worden gecombineerd. Maar het toestaan van bewerkingen en aangeven dat een bewerking onder dezelfde CC-licentie moet worden uitgebracht zijn niet-compatibel in eenzelfde licentie. Hierdoor zijn er uiteindelijk zes verschillende combinaties mogelijk.

Naast de eigenlijke licenties bestaat er ook nog twee andere tools, namelijk de CC0 publieke domein dedicatie en de Public Domain Mark. Dit zijn geen licenties, maar manieren om duidelijk te maken dat de rechthebbende volledig afstand van zijn auteursrecht wilt doen of dat het om een werk gaat waar geen auteursrecht (meer) op rust.

Een rechthebbende die zijn werk op internet wilt zetten kan dus besluiten om er een CC-licentie aan te verbinden, bijvoorbeeld die aangeeft dat een bewerking onder dezelfde cc-licentie moet worden uitgebracht. Anderen kunnen het werk dan ook voor onderwijsdoelen vrij hergebruiken. Het gebruik van de CC-licentie om eigen materiaal uit te brengen, wordt dan ook van harte aanbevolen. Wel moet diegene die het materiaal wil uitbrengen daadwerkelijk over alle rechten beschikken.

De CC-licenties zijn maar één variant waarbij de auteur bepaalt in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag. Er zijn nog andere licenties met eenzelfde soort uitwerking als de CC-licentie. Een auteur die zijn werk onder dit soort licenties uitbrengt moet dit altijd kenbaar maken. Indien er niets vermeld staat over licentievoorwaarden moet er van worden uitgegaan dat er geen toestemming is voor hergebruik.

Meer informatie

 

Laatste wijziging op 30 mei 2016