AIP's hogescholen

Een overzicht van de contactpersonen van de auteursrechten-informatiepunten bij hogescholen. Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met het auteursrechten-informatiepunt van uw instelling.

Overzicht
 

Instelling Contactpersoon Auteursrechteninformatiepunt
Aeres Hogeschool

Almere: 
Annelies Borsboom
Dronten:
Judith van der Heide
Wageningen:
Marion van den Dungen

Aeres Hogeschool AIP
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Matty Gaikhorst 
Marina Moolhuizen

 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Heleen van Wessel
Desirée Snoek

 
Avans Hogeschool

Els Holman Mariëlle van der Rijt
Annelies Kuijten

Avans Hogeschool AIP
Breda University of Applied Sciences Marjolein Verheijen  
Christelijke Hogeschool Ede Guido Dijkstra Christelijke Hogeschool Ede AIP
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Jeltje Kingma
Janine Buisman

 
Fontys Hogeschool

Astrid Wiktor

 
Gerrit Rietveld Academie Steven Jongejan  
De Haagse Hogeschool

Leen Liefsoens

Haagse Hogeschool AIP
HAN University of Applied Sciences Arjan Doolaar
Sander Swagers
HAN University of Applied Science AIP
Hanzehogeschool Groningen

Wilma Abbink
Marieke Doornbos
Monika Sieron
Anita Bloem

Hanzehogeschool Groningen AIP
HAS green academy

Geesje van den Boer
Margo Willems

 
Hogeschool de Kempel Marie-Jose Dammer  
Hogeschool der Kunsten Den Haag Arthur Gieles  
Hogeschool Driestar educatief Kees Codee  
Hogeschool Inholland

Ria de Jong
Ineke Sie
Mirjam Uijlenbroek

Hogeschool Inholland AIP
Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar Inge Zelvelder  
Hogeschool Leiden Angelique van Rossum Hogeschool Leiden AIP
Hogeschool Rotterdam

Evalien Langhorst
Marie-José Lampe

Hogeschool Rotterdam AIP
Hogeschool Utrecht

Dick Vestdijk
Leendert Jan Wieberdink

Hogeschool Utrecht AIP
Hogeschool van Amsterdam

Meta Bossers
Agnes van Diepen

Hogeschool van Amsterdam AIP
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sacha Schraven  
Hotelschool The Hague

Marga Staelens
Simonette van Doren

 
HZ University of Applied Sciences

Irene Dingemanse
Esther Goedegebuure

 
Iselinge Hogeschool Erika Karst  
Hogeschool KPZ Jacqueline van Dalfsen  
Marnix Academie

Mariola van Genderen

 
Nederlandse Defensie Academie

Janneke Scheepers
Mirjam Kruize
Sandra Renema-Riedijk

Nederlandse Defensie Academie AIP
NHL Stenden Hogeschool

Alie Mud
Jellie Visser

 
Politie academie

Harry Schouls

 
Saxion

Cynthia Halfwerk Inge Schreurs  
Elles Schaaphok
Sarah Coombs

Hogeschool Saxion AIP
Studiecentrum Rechtspleging Barbara Admiraal  
Van Hall Larenstein

Marijke Mentink
Jurjan Boer

Van Hall Larenstein AIP
Viaa Heleen Vosslamber  

Windesheim

 

Raymond Snijders

 
Zuyd Hogeschool

Lilian van de Burgt
Mirjana Jolic
Madeleine Stevens

 

 

Netwerk

De auteursrechten-informatiepunten van de hogescholen zijn verenigd in een netwerk: het NAI-hbo. De voorzitters van het NAI-hbo zijn Cynthia Halfwerk van Saxion en Raymond Snijders van Windesheim. De secretarissen zijn Marijke Mentink van Hogeschool Van Hall Larenstein en Annelies Kuijten van Avans Hogeschool.