AIP's hogescholen

Een overzicht van de contactpersonen van de auteursrechten-informatiepunten bij hogescholen. Voor inhoudelijke vragen neemt u contact op met het auteursrechten-informatiepunt van uw instelling.

Overzicht
 

Instelling Contactpersoon Auteursrechteninformatiepunt
Aeres Hogeschool

Almere: 
Annelies Borsboom
Dronten:
Judith van der Heide
Wageningen:
Marion van den Dungen

Aeres Hogeschool AIP
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Matty Gaikhorst 
Marina Moolhuizen

 
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

Heleen van Wessel
Desirée Snoek

 
Avans Hogeschool

Els Holman Mariëlle van der Rijt
Annelies Kuijten

Avans Hogeschool AIP
Breda University of Applied Sciences Marjolein Verheijen  
Christelijke Hogeschool Ede Guido Dijkstra  
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten

Jeltje Kingma
Janine Buisman

 
Fontys Hogescholen

Astrid Wiktor

 
Gerrit Rietveld Academie Steven Jongejan  
De Haagse Hogeschool

Leen Liefsoens

Haagse Hogeschool AIP
Hanzehogeschool Groningen

Wilma Abbink
Marieke Doornbos
Monika Sieron
Sandra Zeefat

Hanzehogeschool Groningen AIP
HAS Hogeschool

Geesje van den Boer
Margo Willems

HAS Hogeschool AIP
Hogeschool de Kempel Marie-Jose Dammer  
Hogeschool der Kunsten Den Haag Arthur Gieles  
Hogeschool Driestar educatief Kees Codee  
Hogeschool Inholland

Ria de Jong
Ineke Sie
Mirjam Uijlenbroek

Hogeschool Inholland AIP
Hogeschool iPabo Amsterdam/Alkmaar Inge Zelvelder  
Hogeschool Leiden Toine Groen Hogeschool Leiden AIP
Hogeschool Rotterdam

Evalien Langhorst
Marie-José Lampe

Hogeschool Rotterdam AIP
Hogeschool Utrecht

Dick Vestdijk
Leendert Jan Wieberdink

Hogeschool Utrecht AIP
Hogeschool van Amsterdam

Jaroen Kuijper
Paul Nagtegaal

Hogeschool van Amsterdam AIP
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Arjan Doolaar
Sander Swagers

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen AIP
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sacha Schraven  
Hotelschool The Hague

Marga Staelens
Simonette van Doren

 
HZ University of Applied Sciences

Irene Dingemanse
Esther Goedegebuure

 
Iselinge Hogeschool Jan Vlaskamp  
Katholieke PABO Zwolle Jacqueline van Dalfsen  
Marnix Academie

Mariola van Genderen

 
Nederlandse Defensie Academie

Karin den Broeder
Mirjam Kruize
Sandra Renema-Riedijk

Nederlandse Defensie Academie AIP
NHL Stenden Hogeschool

Alie Mud
Jellie Visser

 
Politie academie

Mirjam Bekker
Marije van den Bremen
Moniek Moekotte
Marianne van Nieuwenhuizen

 
Saxion

Cynthia Bartelds
Hans de Brouwer
Sarah Coombs
Marij Tummers

Saxion AIP
Studiecentrum Rechtspleging Barbara Admiraal  
Van Hall Larenstein

Marijke Mentink
Jurjan Boer

Van Hall Larenstein AIP
Viaa Heleen Vosslamber  

Windesheim

 

Raymond Snijders
Ineke Wierda van der Woude

 
Zuyd Hogeschool Lilian van de Burgt
Lien Goldbach
Annette Graat
 

 

Netwerk

De auteursrechten-informatiepunten van de hogescholen zijn verenigd in een netwerk: het NAI-hbo. De voorzitters van het NAI-hbo zijn Cynthia Halfwerk van Saxion en Raymond Snijders van Windesheim. De secretarissen zijn Marijke Mentink van Hogeschool Van Hall Larenstein en Annelies Kuijten van Avans Hogeschool.